Etsitkö työkaluja tunnetaitojen opetukseen?

IMG_1781%202-me.JPG

            .

.

IMG_1783-me.JPG

Työskenteletkö ammatissa, jossa kohtaat tunteita päivittäin? Koulussa, varhaiskasvatuksessa, perhetyössä, terapiatyössä tai muualla, missä olet tekemisissä lasten vahvojen tunnereaktioiden kanssa?

N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202020-1-16%20kello%2012.59.38-me.png

Feelies on kuvamateriaali tunnetaitojen opetukseen

Hankkimalla tulostettavan Feelies e-materiaalin käyttöösi, pääset opettamaan tunnetaitoja näkyvästi työssäsi ja teet tunteiden käsittelystä arjessa helpompaa.

unsplash-JfolIjRnveY-me

Feelies-kuvilla teet tunteet näkyviksi

Tunnekorttien avulla tehdään tunteet näkyviksi arjessa, lisätään tunteista puhumista ja monipuolistetaan tunnesanastoa.

Tunnetaitojen, eli kyvyn tunnistaa, ymmärtää, nimetä, ilmaista ja säädellä tunteita, merkitys hyvinvoinnille on oleellinen ja usein vaikeudet tunnereaktioiden säätelyssä ovat monien arjen haasteiden takana.

Tapoja käyttää Feelies-materiaalia

Materiaali taipuu moneen eri käyttöön kasvatustyössä. Tarvitset vain tulostimen ja laminointikoneen.
IMG_1783-me.JPG

Ryhmätilan tai luokan seinällä

Suuret tunnekuvat käyvät esimerkiksi ryhmätilan kuvittamiseen tai käyttöön taululla tai toiminnallisissa tehtävissä. Jokainen lapsi voi käydä esimerkiksi kertomassa sen hetkisen tunnetilan liikkumalla tai laittamalla oman nimilappunsa sopivan tunnekuvan luo.

aamupiiri-me.jpg

Ryhmän tunnetauluna

Kalenterin päivittämisen tapaan voidaan ryhmän lasten kuulumiset kysyä esimerkiksi aamuhetkellä. Jokaiselle lapselle voi olla taululla oma kohta, johon hän voi käydä valitsemassa ja kiinnittämässä omaa tunnetilaansa vastaavan kuvan. Tämä vahvistaa lapsen osallisuutta osana ryhmää ja hänen tunteidensa merkitystä.

avainnauha4-me.jpg

Kaulanauhassa

Kaulanauhassa tunnekuvat ovat mukana siellä missä tapahtuu, ja ne voivat toimia erilaisten jumitilanteiden avaamisessa ja apuna ristiriitojen selvittelyssä lasten kanssa esimerkiksi ulkoilun aikana tai siirtymätilanteissa. Lisäksi aikuisen kaulassa roikkuvat tunnekuvat kiinnostavat lapsia, ja ne tarjoavat myös spontaaneja keskusteluhetkiä tunteista lasten kanssa arjessa. Tunnekuvat noudattavat myös liikennevalomallia, joten jos liikennevalot ovat jo käytössä, ei Feelies-materiaalin käyttö ole niiden kanssa ristiriidassa.

IMG_2526-me.jpg

Kortteina ympyräksi leikattuna

Kuvia on 23 erilaista ja jokaisesta kuvasta on tunnekuvatiedostossa sekä pieni että iso versio. Pienet tunnekuvat sopivat esimerkiksi erilaisiin tuokiotehtäviin ja tunteiden sanoittamiseen arjessa.

IMG_2528-me.jpg

Korteiksi leikattuna niin, että tunteiden nimet näkyvät

Voit valita jätätkö tunnekuviin näkyville tunteiden nimet. Eri tunteille on monia eri synonyymejä, jotka voivat sopia kyseiselle tunnekuvalle, mutta jokaiselle kuvalle on materiaalissa annettu suuntaa antava tunnesana.

IMG_2527-me.jpg

Askarreltuna tunneviuhkaksi

Itsesäätelyä tukeva Zones of Regulation -tyyppinen tunneviuhka voidaan askarrella kartongista ja kuvittaa Feelies-tunnekuvilla.

IMG_2208-me.JPG

Seinälle askarreltuna tunnemittarina

Tällaiseen mittariin voidaan käydä laittamassa oma nimilappu sen tunnekuvan viereen, joka kuvaa omaa sen hetkistä tunnetilaa. Kestävämmän mittarin voi askarrella, kun mittarin päällystää kontaktimuovilla.

N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202020-1-16%20kello%2012.59.38-me.png

A4-tulosteina

Materiaali toimii hyvin myös suoraan A4-tulosteena, jolloin kuvat voi esimerkiksi kotona laittaa esille lapsen huoneeseen tai jääkaapin oveen. Näin kaikki kuvat pysyvät myös tallessa eikä korteiksi askartelua tarvita. Pienet kuvat ovat kahdella A4-arkilla, joista perustunteet ovat ensimmäisellä. Ensimmäisen arkin tunteet riittävät hyvin tunnetaitojen opettelun alkuun, ja toisen arkin tunteilla voidaan käsitellä monimutkaisempia tunteita kuten kateutta.

IMG_1807-me.JPG

Kiukkumittari aggressiokasvatuksen tukena

Erikseen myytävä kiukkumittari-materiaali on kohdistettu erityisesti lapsille, joilla on taipumusta kiihtyä nollasta sataan. Neliportainen visuaalinen mittari muistuttaa, että vihainen saa olla, mutta ennen kuin tulee liian vihaiseksi, pitää rauhoittua esimerkiksi hengittämällä syvään, jotta ei tee raivon vallassa mitään ajattelematonta. Materiaali sisältää myös ohjeita malttinsa menettäneen lapsen kohtaamiseen.

tunnetaulu-me.JPG

Tunnetauluna seinällä

Materiaali sisältää pohjat tunnetaulun askartelemiseen, joka toimii seinällä tunteiden nimeämisen apuna. Liikuteltavat tunnekuvat voi kiinnittää tauluun tarranauhateipillä tai sinitarralla.

muistipeli-me.JPG

Muistipelikortteina

Paksummalle kartongille liimattuna tai tulostettuna kuvista voi askarrella myös tunnemuistipelikortit.

A414E8B9-7857-45D8-957F-EA77288CC1AD-me.jpeg

Seinällä rauhoittumispaikalla

Ryhmätilaan voidaan rakentaa erillinen rauhoittumisnurkkaus, jonka tarkoitus ei ole olla rangaistus maltin menettämisestä vaan paikka kerätä itsensä ja harjoitella rauhoittumisen taitoa. Tällaisen nurkkauksen voi varustaa tunnesäätelyä havainnollistavalla Feelies-kiukkumittarilla ja tunnekuvilla, joilla tunnekuohun laannuttua voidaan käydä tilanne läpi. Kiukkumittariin voi lisätä myös langan ja helmen, jolloin tunteen säätelyä pystytään havainnollistamaan helmeä siirtämällä.

IMG_1069-me.jpg

Värityskuvina

Sekä tunnekorttimateriaali että kiukkumittari sisältävät myös väritettävät versiot materiaalista. Värityskuvaa yhdessä värittämällä pystyy lapsen kanssa keskustelemaan eri tunnetiloista ja tunteiden hallinnasta hyvässä ilmapiirissä ja lapsi saa tunnetaitojen opetushetkestä itselleen jäävän visuaalisen tuen. Itse askartelu myös sitouttaa lasta materiaaliin. Lisäksi lasten itse värittämät tunnekuvat säästävät tulostusmustetta, mikäli esimerkiksi koko luokalle askarrellaan omat tunnekuvat. Suositus on, että mikäli lapsi käyttää liikennevalomallia annetaan lapselle malli siitä, mitkä tunnekuvat väritetään vihreällä, keltaisella ja punaisella.

Feelies-materiaali on

Selkeä ja visuaalinen

Selkeät kuvat saa nopeasti käyttöön lasten kanssa eikä pitkää pohjustusta materiaalin käyttöön tarvita. Visuaalinen väylä tavoittaa myös monet paremmin kuin pelkkä puhe. 

Toiminnallinen

Tulostettavat tunnekuvat mahdollistavat monet toiminnalliset tunnetaitojen opetushetket niin sisällä kuin ulkotiloissakin. 

Tulostettava

Tulostettavia tunnekuvia voi aina tulostaa ja laminoida lisää, joten yksittäisten korttien katoamista tai rikkoutumista ei tarvitse pelätä. Näin niitä voi antaa rohkeasti myös lasten omatoimiseen käyttöön ja tarvittaessa myös kotiin.

Pitkäikäinen investointi

 Käyttöoikeus kuvatiedostoihin on henkilö- (tai esim. varhaiskasvatuksessa ryhmäkohtainen) ja voit tulostaa kuvia omaan työkäyttöösi myös tulevina vuosina.

Muita tunnemateriaa-leja täydentävä

Feelies-kuvat täydentävät hyvin muita esimerkiksi tarinoihin perustuvia tunnekasvatusmateriaaleja. Lisäksi ne ovat väreiltään yhteensopivat usein käytetyn liikennevalomallin tai Zones of Regulation -mallin kanssa.

Läsnä arjen hetkissä

Oppimisympäristöä voi kuvittaa Feelies-kuvilla monipuolisesti, ja tulostetut kuvat kulkevat mukana esimerkiksi avainnauhassa, jolloin tunnekuvat kulkevat mukana siellä missä tapahtuu. Käyttöön otettu materiaali ei siis jää hyllyyn pölyttymään.

Universaali

Feelies-kuvat ovat universaaleja. Niiden esittämät tunnetilat ovat samaistuttavissa kulttuurista ja etnisyydestä toiseen. Niiden avulla voidaan luoda yhteys, vaikka yhteistä kieltä ei olisikaan.

Yhteyttä ja ymmärrystä lisäävä

Lasten tunteiden huomioiminen vahvistaa kasvattajan ja lapsen välistä yhteyttä ja auttaa näkemään syyt käytöksen takana.

Luovuuteen kannustava

Materiaalipaketti sisältää ohjeet, jossa on ideoita tunnekuvien hyödyntämiseen. Sen lisäksi vain oma ja lasten mielikuvitus on rajana siinä, miten tunnekuvia voi hyödyntää. Feelies-tunnekuvilla pystyt tekemään juuri sinun ryhmäsi/asiakkaidesi ikätasoa ja tarpeita vastaavaa tunnekasvatusta ja valita sopivan määrän erilaisia tunteita käsiteltäviksi.

Osallisuutta tukeva

Kiinnittämällä huomio lasten mielipiteisiin ja tunteiden ilmaisemiseen lisää lasten kuulluksi tulemista ja osallisuutta ryhmässä.

Apuna sosiaalisten taitojen tukemisessa ja kiusaamiseen puuttumisessa

Konfliktien läpikäynti rauhoittuneena tunnekuvien avulla auttaa näkemään tekojen vaikutukset omiin ja toisten tunteisiin, jolloin opitaan sosiaalisia taitoja kuten toisten huomioimista ja sovittelua. 

Tukena kotona

Feelies käyttöoikeuden omaavana saat antaa tulostettuja kopioita tunnekuvista myös lasten koteihin, jolloin vanhemmat saavat visuaalista tukea tunnekasvatukseen myös kotioloihin.

Tunnetaidot ovat tulevaisuuden taito ja osa opetussuunnitelmaa

Tunnetaitojen opetus on osa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmia ja tärkeä tulevaisuuden taito. Tunnetaitojen harjoittelu hyödyttää lasta pitkälle elämään.

Lasta innostava

Värikkäällä materiaalilla saa hyvin vilkkaan tai oppimisen haasteista kärsivän lapsen mielenkiinnon aiheeseen. Lapselle omaksi tulostetut kuvat ovat lapselle henkilökohtaisia ja omat tunnekuvat motivoivat tunnesanaston kartuttamiseen ja omien tunteiden ilmaisemiseen. 

Ratkaisukeskeinen ja myönteinen

Keskeistä on taitojen opettelu, jolloin esimerkiksi tunteiden nimeämisellä ja rauhoittumisen taidon opettelulla syvään hengittämällä tuetaan lapsen kasvavaa kykyä selvitä tunnekuohuista rakentavasti. Myönteisten tunteiden vahvistaminen tukee myös positiivisen pedagogiikan sisältöjä ja vahvuusajattelua.

Suositukset

WEBM%C3%A4kel%C3%A4Heli2_AnnArtIlokuvaus_2015-me.jpg

Olen käyttänyt Feelies -tunnekortteja ja kiukkumittaria lasten tunnetaitoryhmissä, vanhempien ja lasten tunnetyöpajoissa ja kiukkua käsittelevillä luennoillani ja koulutuksissani. Lapset ovat tykänneet materiaaleista ja tunnekuvat ovat havainnollistaneet hyvin myös kasvattajille esimerkiksi kiukustumisen vaiheita.

Erityisen kovassa käytössä minulla on ollut kiukustumista ja rauhoittumista kuvaavat kuvat ja kiukkumittari, joiden avulla olen saanut oivallisesti ja konkreettisesti kerrottua, mitä kiukustuessa tapahtuu ja millaisia keinoja tunnesäätelyyn on.

Voin lämpimästi suositella Feelies - materiaaleja!

Heli Mäkelä

tunnetaito-ohjaaja ja kouluttaja,

Kasvun Taika, www.kasvuntaika.fi

ninni-me.jpg

Olen käyttänyt Feelies-tunnekortteja parin vuoden ajan esikouluikäisten lasten kanssa. Lapset innostuvat pirteistä hymiökorteista ja oppivat sanoittamaan ja tunnistamaan sekä omia tunnetilojaan että tunteita yleisesti. Kortit ovat monikäyttöiset, niillä voi vaikka pelata muistipeliä, saduttaa, selvittää ristiriitatilanteita jne. Suosittelen lämpimästi Feelies-tunnekortteja tunnetaitojen opettamiseen päiväkodissa.

Ninni Kankaanpää

-toiminut 26 vuotta vaka-opettajana

Katso video!

verkkokauppakuva1-me.jpg

Kiinnostuitko?

Tilaa materiaali käyttöösi verkkokaupasta. Sähköisesti ladattava e-materiaali on käytössäsi heti!

Työskenteletkö organisaatiossa, joka olisi kiinnostunut hyödyntämään Feelies-tunnemateriaalia?

Ota yhteyttä hello@feelies.fi ja tilaa materiaali laskulla.

5:lle tai useammalle työntekijälle tunnemateriaalin käyttölisenssin ostavalle organisaatiolle kiukkumittari-materiaalit kaupan päälle! (arvo á 14,95e eli 5 henkilölle edun arvo 5x14,95e=74,75e)

N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202019-10-21%20kello%209.31.42-me.png

Feelies-tunnetaitomateriaali (pdf)

Sähköinen ohjekirja

23 pientä tulostettavaa tunnekorttia

23 isompaa tulostettavaa tunnekorttia

Väritettävät tunnekuvat

Pohja tunnetaulun askarteluun


Käyttöoikeus sisältää materiaalin kopiontioikeuden yhden henkilön käyttöön. 


Sähköinen tiedosto on henkilökohtainen eli sitä ei saa lähettää eteenpäin eikä kopioita materiaalista saa antaa toisiin ryhmiin/kollegoille kopioitaviksi.


34,95€

IMG_1807-me.JPG

Feelies-kiukkumittari materiaali (pdf)

Sähköinen ohjekirja

Tulostettava kiukkumittari

Väritettävä kiukkumittariKäyttöoikeus sisältää materiaalin kopiontioikeuden yhden henkilön käyttöön.


Sähköinen tiedosto on henkilökohtainen eli sitä ei saa lähettää eteenpäin eikä kopioita materiaalista saa antaa toisiin ryhmiin/kollegoille kopioitaviksi.


14,95€

Yhteystiedot


hello@feelies.fi


Sosiaalisessa mediassa: @feelies.fi