Background
21.10.2019

Mistä Feelies sai alkunsa

Mistä Feelies sai alkunsa

Feelies materiaali on syntynyt työskennellessäni so­sio­emo­tio­naa­li­sis­ta haasteista kärsivien

lasten kanssa varhaiskasvatuksen arjessa. Olen kohdannut lapsia niin sijaisena,

ryhmäavustajana kuin varhaiskasvatuksen opettajanakin ja tiedän, että lapsen tunnekuohun

kohtaaminen vaatii aikuiseltakin paljon.


Piirtäminen ja kuvittaminen on ollut minulle aina mieleistä, ja lasten kanssa

työskennellessäni päädyin haastavissa tilanteissa vahvistamaan sanomaani käyttämällä

erilaisia hymiö-kuvia. Etsiessäni sopivia valmiita tunnemateriaaleja huomasin suuren osan

olemassa olevista tunnekorteista liittyvän joihinkin tietyssä materiaalissa esiteltyihin

hahmoihin. Joihinkin tunnemateriaaleihin taas liittyi erillinen koulutus tai paksu käyttöopas,

joiden tuokiokuvauksiin en ehtinyt hektisessä arjessa paneutumaan ja ne jäivät pölyttymään

hyllyyn.


Vaikka nämä materiaalit olivat sisällöltään hyviä, kaipasin jotain yksinkertaisempaa ja

nopeammin käyttöön otettavaa. Suurimman hyödyn avustajana toimiessani sain kaulanauhan

liikennevalo-tekniikasta ja lapsen tunnesäätelyn opetteluun tarkoitetusta tunnemittarista. Kun

jatkoin opiskeluani varhaiskasvatuksen opettajaksi, aloin opintojen ohessa luonnostella omia

tunnekorttejani. Näistä korteista syntyi lopulta nykyinen Feelies-materiaali, jota olen käyttänyt

osana opintoihin kuuluneita ope­tus­har­joit­te­lui­ta­ni, kandidaatin tutkielmaani ja töitäni

varhaiskasvatuksen opettajana.


Käyttökokemukset materiaalista ovat olleet positiivisia. Kortit eivät ole ihmisiä eivätkä eläimiä,

vaan keskeisintä niissä on ilme ja tunnetila itsessään. Niiden käyttöönotto ei vaadi pitkää

pohjustusta tai kouluttautumista, vaan värikkään materiaalin esittelyllä on helppo saada lasten

mielenkiinto ja aloittaa tunteiden nimeäminen arjessa heti. Kaulassa avainnauhassa roikkuvat

tunnekortit ovat saaneet aikaan monia spontaaneja keskusteluja tunteista lasten kanssa, ja

vaikeita tilanteita on pystytty käymään läpi ottamalla kuvat esiin.

Yh­teys­tie­dot


hello@feelies.fi


Sosiaalisessa mediassa: @feelies.fi