Ma­te­ri­aa­lia

IMG_1783-me.JPG

Käy lukemassa vie­ras­ky­nä­teks­ti tun­ne­tai­to­jen mer­ki­tyk­ses­tä sekä Feelies-ma­te­ri­aa­lin tarinasta tun­ne­tai­to­ja­lap­sel­le.fi-si­vus­tol­ta

So­si­aa­li­nen media

Yh­teys­tie­dot


hello@feelies.fi


Sosiaalisessa mediassa: @feelies.fi