unsplash-5fNmWej4tAA-me

Työkaluja tunneälykkään tiimin luomiseen 

mainoskuva-me.jpg

Hyvä johtaja ymmärtää tunteiden merkityksen työyhteisössä

Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus ja tunteet vaikuttavat toimintaamme tiedostimme sitä tai emme. Työyhteisön tunneilmasto selittääkin pitkälti sen, miksi toisessa yrityksessä menestytään ja voidaan hyvin ja toisessa taas ei tulla keskenään toimeen ja voidaan pahoin. Siksi modernissa tunnetietoisessa yrityskulttuurissa tunteet kuuluvat myös työpaikalle ja muuttuvassa ja alati uudistuvassa työelämässä niiden johtaminen on yrityksen kilpailuvaltti. 

Feelies tarjoaa konkreettisen työkalun tunteiden käsittelyyn työyhteisössä.

"Moderni esimies on tunneälykäs tiiminsä onnistuttaja"

Olemme tulleet aikaan, jossa jyräävä ”Management by Perkele”-johtaminen ei enää toimi. Ongelmatilanteiden ratkaiseminen autoritäärisellä pelolla johtamisella, kuten alaisille huutamalla, johtaa nykytyöelämässä vain heikkoon työhyvinvointiin ja työmotivaatioon sekä ennen pitkää henkilöstön vaihtuvuuteen.


Työyhteisössä, jossa työhyvinvointi on korkealla tasolla, koetaan paljon myönteisiä tunteita. Työhyvinvointi vaikuttaa myönteisesti myös yrityksen tulokseen ( Paasonen & Valkealahti 2017 ).

Millä fiiliksellä teillä työskennellään?

IMG_1902-me.jpg

  

Muuttuva työelämä on yhä tunnepitoisempaa - Miten lisätään työyhteisön innostusta ja motivaatiota, miten sitoutetaan työntekijöitä, miten käsitellään epävarmuutta jatkuvien muutosten edessä ja miten lievitetään uupumusoireita ?


Tulevaisuudessa tekoäly tulee vastaamaan yhä enemmän loogisista ja rationaalisista asioista. Tietokone hoitaa enenevissä määrin faktat – ihmisille jää vuorovaikutus, ja tunneäly on onnistuneen vuorovaikutuksen avaintekijä.


Feelies-materiaali on kehitetty konkreettiseksi työkaluksi työyhteisöjen työilmapiirin ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, avoimuuden lisäämiseen ja tunneälykkään organisaation luomiseen. Kysymällä työntekijöiden fiiliksiä ja olemalla niistä aidosti kiinnostuneita, päästään käsitykseen siitä, millaisessa ilmapiirissä työtä tehdään ja miten yhteisön toimintaa voidaan kehittää.

IMG_1898-me.jpg

Opi näkemään käytöksen taakse

Lisää yhteisösi avoimuutta


Tunteet selittävät toimintaamme. Kun opimme näkemään toisia pintaa syvemmälle ymmärryksemme lisääntyy ja suhtaudumme empaattisemmin ihmisiin, joiden kanssa työskentelemme.


Käyttötavat

Esimerkkejä tuotteen käytöstä

Tiimipalaverit ja "Fiilis-kierrokset"

Kortit toimivat keskustelun avaajina erilaisissa palavereissa ja auttavat kartoittamaan sitä, missä mennään.

Hyvän huomaaminen ja palautteen anto

"Se mihin keskityt kasvaa"

Huomaamalla hyvän ja antamalla kiitosta onnistumisista, lisäät myönteisiä tunteita työpaikalla. Korttien tarkoitus on keventää tunnelmaa ja tuoda työyhteisöön huumoria.

One-to-one- ja kehityskeskustelut

Esimiehen ja työntekijän välisissä kehitys- ja one-to-one - keskusteluissa kortit lisäävät avoimuutta ja helpottavat tunteista puhumista.

Esillä työskentelytilassa

Työskentely- tai taukotilan seinällä materiaali muistuttaa tunnesäätelystä ja mahdollistaa fiilisten ilmaisemisen työtiimille.

Tunnelman keventäminen

Korttien tarkoitus on keventää tunnelmaa ja tuoda työyhteisöön huumoria.

IMG_2151-me.JPG

Ominaisuudet

Myönteinen

Tunteiden huomioiminen työelämässä lisää kokemusta siitä, että työyhteisö välittää työntekijöistään

Nopeasti käyttöön otettava

Tuote toimitetaan ladatavassa pdf-muodossa. Tunnekuvien tulostaminen ja kokeileminen  tiimissäsi käy nopeasti
Keskustelua herättävä

Konkreettiset tunnekuvat toimivat keskustelunavaajina ja helpottavat tunteiden ilmaisemista. Ne mahdollistavat tilanteesta riippuen joko kevyen humoristisen tai syvällisemmän lähestymistavan työyhteisön ilmapiiriin.

Oivalluttava

Materiaali sisältää myös 78 tulostettavaa Feelies-pointti korttia.

  Nämä pointit toimivat ajatusten herättelijöinä, ja niiden tarkoitus on tuoda näkyviin keinoja, joilla edistämme tai tiedostamattamme heikennämme työhyvinvointia. Korteissa on kuvailtuna mm. ”vuorovaikutussyntejä”, (kuten huutaminen, töksäyttely, mykkäkoulun pitäminen, kyräily, syyllisten etsiminen, kadehtiminen jne.) joihin syyllistyminen aiheuttaa mielipahaa työyhteisöissä. Lue ja oivalla itse tai ota keskusteluun yhteisössä korteissa esitettyjä asioita!

Tuotteet

N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202020-3-3%20kello%2013.14.31-me.png

Materiaalipaketti työyhteisöille

E-materiaalipaketti/e-kirja kopiointioikeudella (toimitetaan sähköisenä pdf-tiedostona)


Sisältää seuraavan visuaalisen materiaalin tunnetaitojen käsittelyyn yhteisöissä:


Ohjeet materiaalin käyttöön


23 pientä Feelies-tunnekuvaa (tekstillä tai ilman tekstiä).


23 suurempaa Feelies-tunnekuvaa, joista voi askarrella esimerkiksi tunnetaulun työtilaan


Feelies-Työyhteisön ilmapiirimittarin


Käyttäytymisen säätelyä tukevan 

Feelies-”aggressiomittarin”


”Piirrä oma tunteesi”-pohjan


78 Feelies-pointti korttia vuorovaikutuksesta työyhteisössä


53198258_378615119640332_1962590661731418112_o-me.jpg

Feelies mukana Tulevaisuuspäivässä Tampereella 6.3.2020

Tunnetaidot ovat yksi keskeinen taito tulevaisuuden työelämässä. Feelies on mukana Toisella Toimistolla Tampereen Finlaysonilla! 

Yhteystiedot


hello@feelies.fi