STOP%20KIUSAAMISELLE-me.png

Tulossa pian!

Ehkä hienoin nettisivu ikinä. Mutta ensin kahvi.

Feelies tunnetaitokortit ovat syntyneet työskennellessä so­sio­emo­tio­naa­li­sis­ta haasteista kärsivien lasten kanssa varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsen tunnekuohun kohtaaminen vaatii aikuiseltakin paljon ja Feelies-kortit on kehitetty konkreettiseksi työkaluksi erilaisten tunteiden kohtaamiseen lasten kanssa.

Tunnekorttien avulla tehdään tunteet näkyviksi arjessa, lisätään tunteista puhumista ja monipuolistetaan tunnesanastoa.

Feelies-materiaalin tarkoitus on tarjota kasvattajille välineitä, joilla myös tunnekuohuista johtuvaan haastavaan käyttäytymiseen pystytään paremmin puuttumaan arjessa ja opettamaan lapselle hauskalla tavalla taitoja, joilla hän pystyy paremmin säätelemään tunnekuohujaan.


Feelies-materiaali auttaa arjessa ja sen avulla voidaan oppia

TUNNETAITOJA

Tunnetaidot ovat taitoja, joita oppimalla pystyy lisäämään ymmärrystään eri tunteiden olemassaolosta itsessä ja muissa ihmisissä.

Kun tunteisiin saa yhteyden, lisääntyy myös mahdollisuus oppia entisten aggressiivisten käyttäytymismallien tilalle korvaavia tapoja purkaa tunnelatausta ja rauhoittua. Näin esimerkiksi tuhoisaa aggressiivista käytöstä on mahdollista muuttaa.

Mitä parempi yhteys meillä on tunteisiimme, sitä tasapainoisempaa elämää pystymme elämään. Kun tunteet tulevat tutuiksi jo lapsuudesta alkaen, rakennamme vahvaa pohjaa tasapainoiselle kehitykselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

Yh­teys­tie­dot


hello@feelies.fi


Sosiaalisessa mediassa: @feelies.fi